Broń krótka

Szkolenie strzeleckie – pistolet – strzelectwo bojowe – cykl szkolenia z uwagi na obszerność treści, które występują
w szkoleniu służb został podzielony na etapy i części:

Etap I – szkolenie strzeleckie podstawy (strzelanie statyczne) – zajęcia składają się z dwóch części:

a) część wstępna (teoretyczna z ćwiczeniami/trening bezstrzałowy), która obejmuje treści dotyczące:
– zasad bezpieczeństwa,
– podstawowych wiadomości o broni Glock 17, Glock 19, Sig Sauer P320,
– ćwiczenia elementów mających wpływ na celne strzelanie (postawa, chwyt – ręka wiodąca/wspomagająca, dopasowanie chwytu, model złożenia, celowanie, praca na języku spustowym )
– ćwiczenia w obsłudze ( sprawdzenie/rozładowanie broni, przekazanie, odłożenie broni, techniki przeładowania broni, ładowanie magazynków, wymiana magazynka, postępowanie podczas wystąpienia najczęstszych niesprawności broni – zacięć )

b) część zasadnicza (trening strzelecki – 150 sztuk amunicji ) która obejmuje ćwiczenia – elementy strzelania statycznego (dobranie poprawnego chwytu broni, sposobu celowania, techniki pracy na języku spustowym, strzelanie oburącz/jednorącz z różnych odległości mających na celu wyeliminowanie błędów i uzyskanie jak najlepszego skupienia)

Przewidywany czas szkolenia ok. 4 – 6 h w zależności od wielkości grupy szkoleniowej od 4 do 6 osób.

Szkolenie adresowane jest zarówno dla osób nie posiadających jeszcze własnej broni jak też posiadających broń, chcących nauczyć się lub podnieść swoje umiejętności w poprawnej obsłudze broni i celnym strzelaniu.

Szkolenia prowadzą byli funkcjonariusze – instruktorzy strzelań służb mundurowych z wieloletnią praktyką, w tym jako wykładowcy szkoły resortowej, prowadzący szkolenia dla różnych służb o różnym stopniu zaawansowania, posiadający również uprawnienia instruktora strzelectwa ze specjalnością strzelectwo, sportowe, bojowe, dynamiczno-praktyczne, licencję trenera strzelectwa sportowego PZSS.

broń krótka

II. szkolenie strzeleckie – etapy II część A i B – na część A przewiduje się 250 sztuk amunicji oraz na część B przewiduje się 250 sztuk amunicji – czas trwania szkolenia ok. 4 – 5 h w zależności od wielkości grupy szkoleniowej

(A – strzelanie szybkiepodstawy, B – strzelanie szybkiez wykorzystaniem osłon)

a) część wstępna (teoretyczna z ćwiczeniami/trening bezstrzałowy) obejmuje:
– przypomnienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy (sprawdzenie / rozładowanie broni, poruszanie się z bronią na strzelnicy)
– omówienie i ćwiczenie elementów dotyczących obsługi broni w zakresie (praca z bronią z kabury, dobycie – techniki przeładowania, budowanie chwytu i modelu złożenia oraz praca na języku spustowym, przyjmowanie podstawowych postaw strzeleckich, praca z magazynkami – wymiana awaryjna/taktyczna – techniki wymiany magazynków, zasady korzystania z osłon, postepowanie podczas niesprawności broni – zacięć)
b) część zasadnicza (trening strzelecki) obejmuje:
– elementy strzelania szybkiego (wstęp do strzelania szybkiego – techniki strzelania sekwencji wielostrzałowych, korzystanie z osłon, wymiany magazynka, strzelanie w podstawowych postawach strzeleckich – przyjmowanie/zmiana postaw, techniki strzelania do kilku celów, usuwanie niesprawności/zacięć w trakcie prowadzonego strzelania)

Szkolenia z broni krótkiej Wałcz

III. szkolenie strzeleckie – etap III część A i B – na każdą część przewiduje się po 250 sztuk amunicji– czas trwania szkolenia ok. 4 – 5 h w zależności od wielkości grupy szkoleniowej

(A – strzelanie dynamiczne, B – strzelanie dynamicznez wykorzystaniem osłon)

a) część wstępna (teoretyczna z ćwiczeniami/trening bezstrzałowy) obejmuje:
– przypomnienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy (sprawdzenie/rozładowanie broni, poruszanie się z bronią)
– przypomnienie (pracy z bronią z kabury, technik przeładowania, budowania chwytu, złożenia oraz pracy na spuście, przyjmowania i zmian postaw strzeleckich, pracy z magazynkami/techniki wymiany magazynków, usuwania zacięć)
– omówienie i ćwiczenie elementów dotyczących poruszania się z bronią i jej obsługi (poruszanie się z bronią, korzystanie z osłon podczas przemieszczania, wymiana magazynków awaryjna/taktyczna, usuwanie niesprawności broni w sytuacji prowadzenia strzelania w ruchu)

b) część zasadnicza (trening strzelecki) obejmuje:
– elementy strzelania dynamicznego (techniki strzelania w ruchu – jeden i więcej celów, korzystanie z osłon podczas przemieszczania, wymiany magazynka, techniki usuwania niesprawności/zacięć w trakcie prowadzonego strzelania – poznanie podstawowych ćwiczeń w ramach samodoskonalenia umiejętności)

Long shooting Wałcz